Collectie Meester Schröer

In samenwerking met Leo van Bemmelen en het Drens archief kunnen wij met trots 400 foto van de scans van de originele negatieven van Johannes Bernardus Schröer ofwel meester Schröer op onze website weergeven.

Indien u fouten in de omschrijvingen zien of een aanvulling heeft kunt u deze doorgeven door een mail te sturen met vermelding van het fotonummer naar: collectiemeesterschroer@kpnmail.nl

 

Meester J.B. Schröer

Meester J.B. Schröer

Schoolmeester Ben Schröer (1887-1957) uit Nieuw-Schoonebeek maakte zo’n 40 jaar lang foto’s van vrijwel alles wat er in zijn dorp gebeurde. Op die manier liet hij een bijzondere erfenis na. Leo van Bemmelen is bezig om de collectie voor iedereen toegankelijk te maken.

Laantjes met witte berkenbomen, schaatsende mensen op een ondergelopen weiland, schoolkinderen met hun juf en een bakker die een brood uit de oven haalt. Ben Schröer vond het allemaal interessant genoeg om het met zijn camera voor eeuwig vast te leggen. In zijn eigen woonomgeving Nieuw-Schoonebeek maakte de schoolmeester zo’n 1100 foto’s.

Schröer werd er in 1887 geboren als zesde kind in een boerengezin. Schröer volgde de opleiding voor onderwijzer en kreeg daarna een aanstelling aan de openbare lagere school in zijn geboortedorp. In 1916 werd hij er benoemd tot hoofd der school.  In 1918 trouwde meester Schröer met onderwijzeres Ann Immens. ,,Zij was de dochter van de onderwijzer die in het begin van de eeuw hoofd was van de openbare lagere school in Nieuw-Schoonebeek. Na hun huwelijk betrokken Ben en Ann Schröer het meestershuis naast die school. Heel bijzonder, want dit was het huis waar Ann dus ook als kind had gewoond.’’

In de periode tussen 1918 en 1950 maakte meester Schröer veel foto’s van hemzelf en zijn vrouw. Maar hij schroomde ook bepaald niet om andere mensen op de gevoelige plaat vast te leggen. ,,Weinig dorpen hadden een fotograaf in hun midden en het is aan hem te danken dat vrijwel alle Nieuw-Schoonebekers uit die tijd op de foto kwamen.’’ In 1923 werd er in het dorp begonnen met de bouw van een katholieke lagere school. Een jaar later werd meester Schröer daar aangesteld als hoofd der school en zijn vrouw als onderwijzeres. Wat niet veranderde, was de liefde van Schröer voor de fotografie. Er ging geen eerste communie voorbij zonder dat er een groepsfoto werd gemaakt en portretten van mensen die erbij aanwezig waren. Ook bij andere feesten en bijzondere gebeurtenissen was Schröer er met zijn camera bij.

Meester Schröer overleed in 1957, zijn vrouw in 1984. Het stel had geen kinderen.