De eerste ijsbaan op Nieuw-Schoonebeek lag tussen de Gerardus Majella school en de Pastorietuin aan de Europaweg (toen nog Hoofdstraat). Dit was weideland van Bekel dat in de winter werd gebruikt voor de ijsbaan op ons dorp. Deze ijsbaan stamt uit de tijd als de lagere school werd gebouwd in 1924 tot aan 1958 toen de kleuterschool werd gebouwd. Ze moesten toen dag en nacht pompen om het water op de baan te houden, omdat het weide land was (veel muizen en mollengangen naar de sloten rond om de baan).

Toen in 1958 de Kleuterschool werd gebouwd was het einde ijsbaan, en moest de bevolking op onder gelopen weilanden, turfkoelen, Schoonebeekerdiep en later half de jaren 60 in de speeltuin aan de van Eklaan schaatsen. Dit was het voetbalveldje waar veel Oost-West wedstrijden werden gehouden. Hier werd een wal rond gespit en water opgepompt en maar wachten op vorst. In de jaren 1990 werd de Kleuterschool weer afgebroken, en kwam de Dorpshoeve er voor in de plaats.

Na die periode kregen wij op het dorp en nieuwe ijsbaan 200 x 75 meter. Deze ijsbaan lag schuin achter de Zwarte Racker en werd in 1966-67 aangelegd. Hier zijn heel wat schaatsen prikslee wedstrijden gehouden. Het water voor de baan werd uit de beek gepompt en daar moesten ze ‘s nachts ook regelmatig naar toe en na 2 a 3 dagen was de baan vol. In de zomer werd de baan vaak gebruikt voor paardenrace ,autocross en schapenweide.

In de jaren 1990 kwam er bouwgrond ten noorden van Nieuw-Schoonebeek vrij, en kwam daar een nieuwe woonwijk. Toen kwam ook het idee om er een Dorpsbos met ijsbaan aan te leggen. De ijsbaan achter de Zwarte Racker hield heel slecht water vast doordat de dijken om de baan lekten (boomwortels) en moesten ze regelmatig water bijpompen en dat kwam niet ten goede van de ijsvloer kwaliteit. Dus in 1993-94 verrees er een nieuwe ijsbaan op Nieuw-Schoonebeek, de derde. Een heel mooie 400 meter baan waar je kilometers kunt rondrijden. Nu daar naast het 4e ijsbaantje (Jo Heijnen Plein, geopend 2013) voor de kleintjes, om al vroeg schaatsen te leren en in de zomer voor alle andere activiteiten zoals Koningsdag en Volleybalwedstrijden.